Blog

Antirøykekampanjene virker ikke på harbarka røykere!

Tobakksforsker ved Folkehelseinstituttet, Tord Finne Vedøy, etterlyser tiltak. Vi holder med Tord Finne Vedøy i hans etterlysning av tiltak for såkalte harbarka røykere. Tiltakene som er gjort, fungerer rett og slett ikke på denne gruppen røykere. Andelen har vært stabil de siste årene til tross for alle tiltak. Dette er en gruppe som hverken kan eller vil. Da må vi, som Vedøy er inne på, lansere nye tiltak. Les eller hør radioinnslaget på P4.

 

E-sigaretten er 95% bedre enn tobakk og et effektivt røykesluttprodukt, ifølge Public Health England.

Men i Norge skal vi ikke kunne si at e-sigaretter er et røykesluttprodukt, selv om all nyere forskning tilsier dette.

Hvorfor?

Argumentene er at man er redd for at e-sigaretter skal verve unge brukere eller/ også at det kan være en gateway til tobakk. Begge deler motbevist av Public Health England.

Videre er man redd for at man ikke kjenner til langtidsvirkningene av e-sigaretter.

Det er en sannhet med modifikasjoner. Det har vært forsket på e-sigaretter i over 10 år, og så langt er det ingenting som tyder på at e-sigaretter er i nærheten av tobakk hva gjelder risiko, eller som Public Health England skriver: Vaping poses only a small fraction of the risks of smoking!

Tobakk dreper, det er et faktum.

Bildet viser at tobakksrøyking kan skade alle deler av kroppen. Gjengitt fra Centers for Diesease Control (CDC)

I Norge alene dreper tobakken over 6000 mennesker hvert år, det er et faktum. Det er mer enn 16 personer i døgnet. Videre koster tobakken enorme summer for helse Norge, kr. 80 milliarder årlig, i følge Helsedirektoratet, og opptar sykehus plasser som kunne vært benyttet til andre trengende. Hva om man kunne frigjort alle de sykehusplassene og pløyd de 80 milliardene inn i forskning rundt andre sykdommer, f.eks kreft?

Hvorfor er e-sigaretter et godt røykesluttprodukt?

Siden vi ikke har lov til å hevde at e-sigaretter er et røykesluttprodukt, må vi forhold oss til hva forskningen sier, og henvise til hva verdens beste forskere på tobakk- og tobakkskade- virkninger sier.

Vi skulle ønske norske politikere også ville høre på fagmiljøene.

Så hva gjør e-sigaretten til det beste røykeslutt produktet?
Ja, vi kan si dette, fordi det er et faktum at e-sigaretter har gått langt forbi tradisjonelle røykeslutt produkter som nikotin tyggegummi, plaster, spray, med mer, samt at det er foretrukket av røykere som ønsker å slutte.

Nettopp her ligger svaret, det er det foretrukne røykeslutt produktet. Hvorfor?

Det er tobakken som dreper, ikke nikotinen.

Fordi e-sigaretten dekker så mye mer av det mangehodete trollet som røykeavhengighet er. Du får i deg nikotinen, uten tobakken, og her er det viktig å påpeke at det er tobakken som dreper, ikke nikotinen. Videre tilbyr den røykerne noe som likner på røykeopplevelsen, uten farene for seg selv og de rundt. Du får ut damp, som likner på røyk, uten skadevirkningene på omgivelsene, du får dekket suttebehovet, fiklebehovet, vanen, som kanskje etter nikotinen er den sterkeste avhengighetsfaktoren, samt at du får dekket det sosiale aspektet.

E-sigaretter dekker alle sidene ved tobakksavhengighet, og er derfor det beste røykeslutt produktet på markedet, i følge PHE.

Så, ja vi heier på flere tilbud for de som ikke klarer å stumpe røyken. Opplysningsvirksomhet om alternativer – altså gulroten, fungerer ofte bedre enn skremseslpropaganda – altså pisken.

Har du spørmål vedrørende e-sigaretter, ta gjerne kontakt med oss i Nordic Light, på info@nordiclight.net.

Vi har mer enn 10 års erfaring på området.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *