Blog

E-sigarettene er bedre for helsen enn vanlige sigaretter

Som en seriøs aktør, er vi opptatt av forskning på e-sigaretter, og legger også ut forskning som ikke nødvendigvis taler vår sak.

Dette for at du som leser skal få et godt innblikk i e-sigarett verdenen. Som ansvarlig redaktør, blir det da også viktig å påpeke hvordan denne forskningen har blitt utført, da det finnes mye god forskning og dessverre også mye dårlig forskning, som ikke nødvendigvis klassifiserer som forskning.

Rapporten konkluderer også med at: “e-sigarettene er bedre for helsen enn vanlige sigaretter, og at de antakelig hjelper voksne røykere til å slutte.”

https://forskning.no/…/smaksstoffer-i-e-sigaretter-kan-vaer…

NEWS rapporten artikkelen henviser til konkluderer også med at e-sigaretter kan øke risikoen for at unge og unge voksne begynner å bruke tradisjonell tobakk.
Dette anser vi for å være skremmeskudd, og vi tvilsetter derfor slike rapporter, da en stor undersøkelse fra Public Health of England viser at det kun var 5% tilsig av ikke røykere til e-sigaretter. Karl Erik Lund i Folkehelseinstituttet viser til statistikk som tyder på at bare 3,6 prosent av norske dampere ikke har røyket før, og at tallene vi har tyder på at interessen for e-sigaretter er liten blant unge.

Det vil komme mange mer, eller mindre seriøse artikler om e-sigaretter i tiden fremover. Vi vil forsøke å holde tritt, og gi et nyansert bilde basert på vår bakgrunn og erfaring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *